Email   Heslo  
Zabudnuté heslo  Registrácia
 
? en de fr es it fi cs sk bg nl pl ro sr srp hu
22
23
CMR v2   CMR v1
1 Odosielateľ (meno, adresa, štát)
MEDZINÁRODNY NÁKLADNÝ LIST CMR
Táto preprava podlieha, i ked bolo dohodnuté inak, podmienkam Dohovoru CMR o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
2 Príjemca (meno, adresa, štát)
3 Miesto vykladania tovaru (miesto, štát)
4 Miesto a dátum nakladania tovaru (miesto, štát, dátum)
5 Pripojené doklady
16 Dopravca (meno, adresa, štát)
ŠPZ vozidlaŠPZ prívesu
17 Ďalší dopravci (meno, adresa, štát)
18 Výhrady a poznámky dopravcu
6
Signo a číslo
7
Počet balení
8
Druh obalu
9
Označenie tovaru
10
Štatistické číslo
11
Hmotnosť v kg
12
Objem m3

kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
Klasse Číslo Písmeno ADR Σ kg Σ m3
13 Pokyny odosielateľa (colné a iné formality)
21 Miesto a dátum vystavenie
25
14 Pokyny na platenie dopravného
15 Dobierka
19 Osobitné dojednanie
20 Na ťarchu Odosielateľ Príjemca
Dopravné
Iné výdavky
26
Kópia odosielateľa     Kópia prepravcu     Kópia príjemcu     Kópie

Hlavný jazyk: Sekundárny jazyk:

 
© CMRSoftware Kft. 2023 | Kontakt | Všeobecné podmienky / Ochrana osobných údajov